GOCA is een privaat bedrijf gespecialiseerd in het uitvoeren van opdrachten met een uitgesproken ambachtelijk karakter.
Met het oog op de realisatie van onze doelstellingen heeft GOCA ervoor geopteerd om twee verschillende bedrijfslijnen te organiseren waarbij we enerzijds fungeren als opleidingscentrum en anderzijds een werking hebben uitgebouwd als productiebedrijf.
Als opleidingscentrum is het onze missie om werkzoekenden via een opleidingstraject in ambachten opnieuw toe te leiden tot de arbeidsmarkt.
Als productiebedrijf richt GOCA zich tot:
  • De markt van de restauratie en renovatie, waarbij we dan heel specifiek focussen op kleine en middelgrote projecten of deelopdrachten in onderaanneming.
  • Productie uitvoerbaar binnen onze eigen ateliers.

Laatste nieuws

Het Opleidingsbedrijf

De Opleidingen